Ing. Ivan Mošna, CSc.

Jestliže se Vám jednoho dne ve Vašem obydlí z okolí střechy začnou ozývat podivné zvuky a dupání pak Vás s vysokou pravděpodobností navštívilo roztomilé zvířátko, které se nazývá kuna. Pokud s ním nemáte nějaké předchozí zkušenosti nebo podrobnější informace od jiných postižených, tak této skutečnosti věnujete spíše okrajovou pozornost s tím, že se to jednou (až bude čas) nějak vyřeší. To je ovšem zcela naivní představa, neboť časem se nevyřeší vůbec nic, jenom rozsah řádění a noční orgie kuny se stupňují.
Pak vyzkoušíte všemožné receptury, včetně různých akustických plašičů. Po jejich neúčinném nasazení začnete hledat někoho, kdo by mohl Váš problém kvalifikovaně vyřešit. Když máte štěstí jako já, tak naleznete na webových stránkách společnost VEXSTAV, která má ve svém základním popisu činnosti rekonstrukce střech napadených kunami. Po telefonickém kontaktování Vás navštíví někdo z vedení společnosti a poměrně snadno Vám rozmluví variantu, kdy si naivně myslíte, že by stačilo nějak utěsnit potenciální vstupy pod střešní plášť. Jak hodně byla původní představa naivní a směšná pochopíte až tehdy, kdy se parta sympatických pracovníků pustí do komplexní rekonstrukce celé střechy a předloží Vám první foto o skutečném stavu toho, co se pod Vaší střešní krytinou skutečně nalézá. Musím říci, že to co jsem viděl předčilo moje nejhorší očekávání a jedinci slabší na žaludek by se měli takovým snímkům raději vyhnout. V ten okamžik už nebudete mít ani stín pochybnosti o tom, že komplexní rekonstrukce byla naprosto nutná.
Zároveň oceníte, že ona parta tří pracovníků VEXSTAVu byla nejen sympatická, ale i velmi profesionální a zkušená pro boj s malým, ale zarputilým protivníkem. Také pochopíte, že všechny ostatní návody jsou založeny na tom, že vypudí kuny mimo obydlí, zatímco základní filosofie dodavatele říká nepustit je za žádnou cenu dovnitř. Protože rozumí nejen svému řemeslu, ale i kunám, uzavřou všechny možné průnikové cesty pevnými a vytvarovanými kovovými mřížkami i jinými technickými úpravami.
Závěrem bych chtěl konstatovat, že jsem velmi spokojen s odvedenou prací i celkovým přístupem pracovníků i vedení citované společnosti. Nyní se opět cítíme ve své chatě jako doma a ne jako podnájemníci kuní smečky.

Copyrights © 2019. Signall.cz