JAK OPRAVIT TUTO ŠKODU? JAKÝ TYP OPRAVY ZVOLIT?

 V každém případě je zapotřebí odborného posouzení a zjištění přesné závady. To rozhodne jaký typ opravy zvolit či méně nákladnou LOKÁLNÍ nebo PLOŠNOU opravu. Opravu je třeba udělat co nejdříve, aby poškození bylo co nejmenší a cena se tím postupně nenavyšovala. Pro správnou funkci izolačních materiálů hraje velkou roli konstrukce domu a odvětrání daných prostorů. Nesmíme zapomenout na možné kondenzace, které zásadně ovlivňuji životnost a funkci izolace. Lokální i plošná oprava sebou nese přesnou lokalizaci míst kudy kuna leze do střechy a klempířskými prvky zamezit její opětovné vniknutí.   

LOKÁLNÍ OPRAVA

Méně nákladná oprava je takzvaná lokální. Po přesném určení rozsahu poškození jsou vytvořeny montážní otvory, do kterých je v daném prostoru doplněna izolace na požadovanou hodnotu. V tomto případě se jedná o efektivní opravu, kdy není potřeba nákladné překládky střechy

 

PLOŠNÁ OPRAVA

Pokud je poškození izolace plošné a jsou-li zjištěny i mechanické závady na kontaktní folii či parozábraně, je nezbytné kompletní přeložení střechy. V tomto případě se musí kompletně demontovat střešní krytina, odstranit střešní latě a vyměnit poškozenou fólii a izolaci. Jedná se o velmi odbornou práci, která v sobě zahrnuje klempířské prvky a dobré naplánování postupu rekonstrukce. Bereme v potaz, že opravované prostory jsou obyvatelné a nesmí dojít k jejich promočení. Velmi často se objevují pod střešní krytinou, předsazených stěnách a jiných dutých prostorách velké množství výkalů či zbytků potravy od kuny. Doporučujeme kompletní dezinfekci těchto prostor