Kuna skalní nám ukázala jakou cesto jít a proč být za každé situace profesionální a vždy vyhovět zákazníkům. Dalo by se říci, že kuna skalní dostala od nás lidí šanci pro lepší život – žít v ideálních podmínkách, mít více potravy a nebýt ohrožena žádnými predátory, zkrátka žít ve střeše! Proč tomu tak je, kde se stala chyba a kdo za to může? Ale hlavně, kdo to umí opravdu opravit a zabránit opakovanému poškození? Dalo by se říci, že celou dobu co se zabýváme problematikou ,,kuny ve střeše” neustále po někom něco opravujeme, řešíme chyby jiných firem, které řekly, že “to bude dobrý takhle to dělám celý život a nikdo si nestěžoval”.  Ale kuna skalní nezná slovo KOMPROMIS, usídlila se tam, kde by to nikdo nečekal a překonala  všechny možné překážky.  Vše totálně zlikvidovala a přinesla obrovské škody, které sebou nesly nákladné opravy.

STOP – tyto střechy byly udělány proti vodě – nikoliv proti kuně!!!

Komplexní dílo – pro našeho zákazníka je stop subdodavatelským firmám. Vše od prvopočátku řešíme samy a neseme za to svoji plnou zodpovědnost.

Komplexní dílo – jako jediná firma se tomuto problému věnujeme naplno.

Komplexní dílo – umíme více než střechy, dokážeme opravit dům, vytvořit půdní vestavbu, opravit fasádu. Umíme revitalizovat celé objekty. Známe pracovní a technologické postupy.

 

KOMPLEXNÍ DÍLO JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK