PUR Pěna, PUR Panely

,,TAM SE KUNA NIKDY NEDOSTANE!” Ovšem kuna má jiný názor. Na trhu existuje několik druhu izolací. Jedna z nich je PUR pěna. Tento izolační materiál je prezentován a považován za produkt, který kuna skalní nedokáže poškodit a překonat. Na základě našich provedených rekonstrukcí a oprav střech bohužel již víme, že kuna skalní dokáže překonat vše, včetně již zmiňovaného materiálu PUR pěna. Existuje vůbec něco co dokáže této šelmě odolat? Samotná rekonstrukce střechy je velmi složitá a vyžaduje přesný technologicky postup. Nelze uvažovat jako prodejci a distributoři PUR pěny. Musíme přemýšlet jako kuna a zamezit vstupu přesně provedenými prvky. Kuna skalní a její vniknutí do střešního pláště odpovídá velikosti její lebky. V praxi to znamená, že se kuna dokáže protáhnou štěrbinou o velikosti cca 5 cm. Jak zjistíte poškození! Kuna vnikne do střešního pláště a začne vše prokousávat, drápy výškrabe tunely vnitřní částí izolace. Kolem objektu/domu začnou lítat malé kousky PUR pěny a otravný smrdutý prach ze zbytků nezničitelné PUR pěny. Dům přestává plnit funkci a nikoho nenapadne, že kuna skalní vše roztrhá na malé kousky a vytvoří si svůj vlastní hrad.  Na sádrokartonu se začnou ukazovat mokré fleky, cítíte zápach a objekt/dům, respektive střešní část, přestává izolovat. Vykousaný materiál drží tvar a pohyb této šelmy je v tunelech velmi rychlý. Tudíž kuna nechce opustit tento prostor a postupně zničí vše co ji v cestě zabraňuje.

Pur pěna – ukázka z rekonstrukce rodinného domu

PUR panely – ukázka z rekonstrukce chaty

Chatové oblasti bývají často osídlovány kunou skalní. Tyto rekreační objekty jsou usazeny v krajinných oblastech, které umožňují ideální život této šelmě. Velké množství potravy a úkrytu přispívá k jejímu množení. Dalším důležitým faktorem je, že větší část roku bývají chyty zazimovány a neobývány lidmi.  Kuna může v klidu přebíhat z místa na místo a vykonávat svoji oblíbenou činnost – destrukce – kálení – množení – osídlování!