Kontroly nemovitostí

Naše ojedinělá služba „KONTROLA NEMOVISTOSTI“ vám může ušetřit statisíce!


Tato služba je přímo spjatá s koupí nemovitosti nebo zjištěním, že po pořízení nemovitosti její technický stav vykazuje špatné izolační vlastností v podkroví.

V této souvislosti nás poptávají klienti, kteří mají pocit, že byli podvedeni. Uveďme si pár příkladu vad, které můžete i vy sledovat:

  • v podkroví se ukazují vlhké rohy, popřípadě i vznikem plísní
  • netěsnosti, praskliny – pociťujete mírný průvan
  • na půdě je podupaná izolace od kuny, nacházíte výkaly
  • v oblasti kolem obvodu domu nacházíte malé kousky izolace
  • v půdních prostorech cítíte zvláštní zápach atd…

TEĎ TO PODSTATNÉ!!!!

v případě, že indicie nasvědčují tomu, že v půdních prostorách žije nebo žily kuny, mohou se náklady za opravu vyšplhat až do STATISÍCOVÝCH ČÁSTEK!

MY MÁME ŘEŠENÍ:

Pro klienty nabízíme službu, kterou bude provedena důkladná prohlídka střešního pláště s pořízením podrobné fotodokumentace. Dle zjištěných závad bude vypracován zápis všech poškození, včetně vypracování rozpočtového listu k vyčíslení ceny za opravu.

Z NAŠICH ZKUŠENOSTÍ A PRAXE:

  • z 10 domů jsou minimálně 3 až 4 domy nějakou dobu neobývané z důvodů prodeje, a tak kuny mají čas vše poničit
  • ze strany prodávajícího se můžete setkat s následujícím: estetické zakrývání poškozené izolace, vyčištění akutních míst po kálení od kuny, přemalování a zakrytí mokrých míst na sádrokartonech, zamezení přístupu do půdních prostor odmontováním půdních schodů atd., zkrátka „připravit“ nemovitost k prodeji

Co můžete čekat? Příklad z praxe:

Byli jsme osloveni zákazníkem v Obci Mezouň ohledně špatných izolačních vlastnostech podkroví a problémech s kunou. Klient si stěžoval na teplotní diskomfort v domě a problematické vytápění horních prostor domu.

Po příjezdu na místo jsme se snažili zjistit jakým způsobem je možné provést fyzickou kontrolu.  Jelikož střecha byla kompletně podbita prkenným záklopem nebylo možné nahlédnou mezi krovy. Když jsme se optali majitele domu, jestli je možné se na půdu dostat jiným způsobem, například přes půdní výlez, bylo nám sděleno že žádný neexistuje. To bylo samo o sobě nestandardní, obzvláště, když se jednalo o nemovitost za několik milionů korun.

A přece! se nám podařilo zjistit, že v jednom místě na střeše byl motorovou pilou vyříznut otvor pro nahlédnutí (tu provedl původní majitel), aby zjistil, v jakém stavu je poškozená izolace a mohl zahájit operaci „kompletní zamaskování“ neboli „příprava k prodeji“.

Pro laika bez dostatečných zkušeností je nemožné zkontrolovat skutečný stav a v tomto uvedeném případě byl kupující podveden!

Bylo tedy možné pořídit pár fotografických snímku a ukázalo se, že je něco špatně. Kuna skalní kompletně zničila všechnu tepelnou izolaci.

Dále nás klient nás požádal, zda by bylo možné vytvoření půdního vlezu, za účelem kontroly stavu.

Při montáži půdního otvoru jsme zjistili, že v podkroví jsou 2 vrstvy sádrokartonového podhledu – stropu.  Cílem bylo znemožnění přístupu na půdu, přičemž bylo zakryto velké množství míst, kde se na SDK vytvářela plíseň a mokré fleky. Byl to promyšlený krok ze strany prodávajícího se zjevným úmyslem oklamat kupujícího.

Na závěr:

Někdy prodávající udělá všemožné, aby danou nemovitost prodal za co nevětší cenu a zbavil se jí co nejrychleji. S tímto nelidský a nefér přístupem se setkáváme čím dál častěji.  

Bohužel nás zmiňovaný klient oslovil příliš pozdě a v současné době řeší soudní spor o statisícovou ztrátu ze komplexní opravu. Zatím bez úspěchu, byť nový občanský zákoník z roku 2014 poskytuje ochranu kupujícímu proti skrytým vadám. Tedy takové vady, které existovaly již při předání, ale projevily se až později.

Využitím naší služby „KONTROLA NEMOVITOSTI“ získáte nejen klidné spaní, ale i pádné argumenty před podpisem smlouvy a dohodnutím výše ceny nemovitosti!!!