Lokální oprava

Méně nákladná oprava je takzvaná lokální. Po přesném určení rozsahu poškození jsou vytvořeny montážní otvory, do kterých je v daném prostoru doplněna izolace na požadovanou hodnotu. V tomto případě se jedná o efektivní opravu, kdy není potřeba nákladné překládky střechy. Tato rekonstrukce v sobě zahrnuje kompletní zamezení vniknutí kuny. Veškeré práce jsou řešeny přímo na místě. Jelikož se jedná o individuální zakázku, nezle dané prvky nachystat před realizací.

Plošná oprava

Pokud je poškození izolace plošné a jsou-li zjištěny i mechanické závady na kontaktní folii či parozábraně, je nezbytné kompletní přeložení střechy.

V tomto případě se musí kompletně demontovat střešní krytina, odstranit střešní latě a vyměnit poškozenou fólii a izolaci. Jedná se o velmi odbornou práci, která v sobě zahrnuje klempířské prvky a dobré naplánování postupu rekonstrukce. Bereme v potaz, že opravované prostory jsou obyvatelné a nesmí dojít k jejich promočení. Velmi často se objevují pod střešní krytinou, předsazených stěnách a jiných dutých prostorách velké množství výkalů či zbytků potravy od kuny. Doporučujeme kompletní dezinfekci těchto prostor