MĚLKOVICE – (okres Žďár nad Sázavou) – RODINNÝ DŮM

  • kompletní rekonstrukce střechy

  • oprava poškozené izolace v podlaze na půdě

  • tlakové čištění střechy

    Poměrně často se setkáváme s tím, že zákazník koupí nemovitost, nechá si jí prohlédnout odborníkem a čeká na posouzení daného objektu. Bohužel prohlídka v sobě často nezahrnuje podrobné posouzení střešního pláště. Postupem času se na sádrokartonech začnou ukazovat mokré fleky a někdy i nepříjemný zápach. Ve většině případů nastává dále problém se zvuky, které kuna vydává při vniknutí do střešního pláště. V těchto případech nás zákazník vyhledá a po prohlídce objektu navrhneme postup opravy.

    Při této realizaci kuna komplexně poškodila izolaci v celé ploše střechy a dokázala vniknout i do podlahy na půdě v podkroví. Vše jsme řádně opravili a na přání zákazníka bylo provedeno tlakové mytí střechy.

    Mělkovice – Žďár nad Sázavou.

Copyrights © 2019. Signall.cz